'Mobiel tenzij' beleid?

Het gebruik van mobiele telefoons in organisaties is enorm toegenomen en steeds vaker denken bedrijven na over een ‘mobiel tenzij’ beleid. Dat wil zeggen, organisaties voorzien alle medewerkers van een mobiel tenzij dit niet kan of niet hoeft, bijvoorbeeld omdat de medewerker zijn of haar privé mobiel wenst te gebruiken.

Een mobiele telefoon is dag en nacht bereikbaar, zowel zakelijk als privé, maar dat betekent nog niet dat de organisatie beter bereikbaar is. Onbeantwoorde gesprekken kunnen niet terugvallen naar collega’s of receptie, deelname aan groepsschakelingen is niet mogelijk en vaste gebruikers hebben geen inzicht in de bezetstatus van mobiele telefoons.

De oplossing is Vast-Mobiel integratie waarbij faciliteiten vanuit de bedrijfstelefooncentrale beschikbaar komen op de mobiele telefoon. Vast-Mobiel integratie kan gerealiseerd worden mét of zonder smartphone App. Het gebruik van een smartphone App is niet voor iedere gebruiker vanzelfsprekend en zal dus goed vanuit de organisatie begeleid moeten worden. Het gebruik van een smartphone App biedt echter wel een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van een App-less integratie

Voordelen Vast-Mobiel integratie met Avaya one-X Mobile App:

  • Gebruiksvriendelijke toegang tot faciliteiten*
  • Inzicht in presence
  • Onafhankelijk van mobiele provider
  • Controle over het mobiele of vaste nummer dat meegestuurd wordt
  • Beveiligde chat en groeps chat
  • Gratis collega's bellen via intern nummerplan (drie of vier cijfers)
  • Visueel inzicht in voicemailberichten

*In de PDF presentatie zijn de diverse mogelijkheden van vast-mobiel integratie beschreven en wordt uitgebreid stil gestaan bij de onderscheidende faciliteiten van de one-X Mobile Preferred App (Nederlandstalig).

Bent u geïnteresseerd of wil u meer weten over onze Vast-Mobiel integratie?

Stuur een mail naar sales@diatele.com of bel met +31 (0)88-8000402
Wij voorzien u graag van meer informatie

Bron: Michaël van Schagen - Sales Engineer Mid Market - Avaya Netherlands